RUMIA KALOJA EI OLE. ON VAIN RUMIA TAPOJA KALASTAA.

Mikä on merelle hyväksi, on hyväksi meille. Siksi sitoutuminen ympäristön hyvinvointiin on meille itsestäänselvyys. Asetamme tiukat vaatimukset ostamamme kalan kalastustavalle ja haluamme osaltamme edistää pitkäjänteistä ja tasapainoista raaka-ainevarojen hoitoa.

Koillis-Atlantin silleihin liittyvän ostotoimintamme perustana on ICESiltä (International Council for the Exploration of the Sea) saamamme tieto. Takaamme, että silli on pyydetty kalastuskiintiöiden sallimissa rajoissa, sillä pystymme luotettavasti jäljittämään kalan reitin kalastusalukselta raaka-ainetta esikäsittelevään yritykseen ja aina omalle tehtaallemme asti. Meillä on myös kirjallinen takuu sille, että silli on pyydetty lakeja noudattaen ja kalastuskiintiöiden sallimissa rajoissa.

Lähes kaikissa Abban tuotteissa on MSC-merkki. MSC-kirjainyhdistelmän takana on Marine Stewardship Council, vailla sidoksia toimiva voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tavoitteena on huolehtia maailman luonnonkalakannoista estämällä liikakalastus, koska liikakalastus vahingoittaa sekä kalastusteollisuutta että merten ekosysteemejä.

Kun kalastetaan liikaa, kalakannat pienenevät jatkuvasti.

MSC-merkissä on oikeastaan kaksi tasoa: kestävän kalastuksen ympäristöstandardi, jonka avulla eri puolilla maailmaa tapahtuvaa kalastusta arvioidaan puolueettomasti, ja viime vuonna käyttöön otettu jäljitettävyysstandardi (Chain of Custody, CoC), joka parantaa koko toimitusketjun luotettavuutta.

Jäljitettävyysstandardia tarvitaan siksi, että virheet alkuperämerkinnöissä (kalatuotteiden raaka-aineessa tulee mainita kalan alkuperä) ovat yleisiä. Merkin avulla voit varmistua, että ostamasi kalatuotteet voidaan jäljittää aina vastuullisesti toimivalle, MSC-sertifioidulle kalastusalukselle asti.

Sertifikaatti uusitaan viiden vuoden välein ja vuosittaiset auditoinnit takaavat, että kyseessä ei ole viiden vuoden välein tehtävä ryhtiliike vaan jatkuva vastuullinen toiminta.

 

tonnikala ja vastuullisuus

Orklan yhteistyötehtaat Thaimaassa ovat isoja ja kansainvälisesti sertifioituja tonnikalan tuotantoon. Meillä on hyvä laadunvalvonta ja seuraamme, että vaatimustasoamme myös noudatetaan. Orkla Foods Finlandin tonnikalatuotteet valmistetaan ja pakataan Thaimaassa. Sopimukset ja laadunvalvonnan toteuttaa sisaryrityksemme Orkla Foods Sverige. Laadunvalvonta koostuu yhteistyöstä, laatuauditoinneista ja asettamastamme vaatimustasosta.

Vaatimustaso

Kaikki tavarantoimittajat allekirjoittavat Orklan toimintaperiaatteet (Orkla Code of Conduct), jossa asetetaan vaatimuksia myös työoloille. Abba-tuotteiden tavarantoimittajien tulee tämän sopimuksen myötä vaatia myös omia alihankkijoitaan täyttämään CSR-standardi Thai Labour Standard (TLS-8001).

Painostamme parempaan toimintaan 

Orkla Foods Sverige on myös tukenut ILO:n (International Labor Organization) työtä, jossa kehitetään ”Good Labour Practices (GLP) for the shrimp and seafood industries, and the fishing sector” eli kestäviä työoloja äyriäis- ja kalateollisuudelle sekä kalastukselle.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Mistä kuluttaja tietää, mistä tonnikala on peräisin?

Kaikissa tonnikalapakkauksissa on kerrottu tuotteen alkuperämaatiedon lisäksi myös sekä tonnikalalaji että pyyntialue. Lisätietoja tuotteistamme antaa kuluttajapalvelu. Kaikki Abban tonnikalat valmistetaan Thaimaassa.

Mistä tiedätte, minkälaiset työolosuhteet tavarantoimittajallanne on?

Meille on itsestään selvää, että toimimme ainoastaan sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen turvalliset työolosuhteet ja kohtuullisen korvauksen työstään. Tätä ei ole aina helppoa valvoa. Abban tonnikalatuotteiden osalta tavarantoimittajien sopimukset tekee sisaryrityksemme Orkla Foods Sverige, joka myös toteuttaa tehtaiden laatuaditoinnit vähintään joka toinen vuosi. 

Minkä tyyppisiä auditointeja tehdään?

Orkla Foods Sverige toteuttaa paikan päällä kahden tyyppisiä auditointeja: Laatuauditointeja ja eettisiä auditointeja. Molemmat noudattavat kansainvälisiä standardeja.

Laatuauditoinnit toteutetaan Orkla Foods Safety Standardin mukaisesti. Siinä tarkastetaan tuoteturvallisuus ja laatu tehtaissa, joissa tonnikalamme tuotetaan. Laatuauditointiin kuuluu myös jäljitettävyys, työolosuhteet, ympäristö ja henkilökunnan palkkaamiseen liittyvät rutiinit.

Eettinen auditointi standardien SA 8000, SMETA tai BSCI mukaisesti toteutetaan, kun arvioimme, että toiminnassa saattaa olla Orklan toimintaperiaatteiden (Orkla Code of Conduct) suhteen korkea riskiprofiili. Eettisen auditoinnin toteuttaa kolmiportaisesti kansainvälinen sertifiointiyritys.

Miten auditointi toteutetaan?

Auditoinnin toteuttaa koulutettu ja tehtäväänsä sertifioitu henkilökunta tarkkojen rutiinien mukaisesti. Auditoinnissa käydään konkreettisesti läpi tehtaan jokainen osa ja esitetään kysymyksiä henkilökunnalle. Tämä koskee koko prosessia raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen saakka. Vastaukset pitää myös vahvistaa dokumentaation kautta.

Miten toimitte, jos auditoinnissa paljastuu puutteita?

Mahdolliset puutteet tuottavat poikkeamia auditointiraporttiin. Poikkeamat arvioidaan sen mukaan, miten kriittisiä ne ovat. Esimerkiksi kriittiset poikkeamat työolosuhteissa aiheuttaisivat yhteistyön päättymisen.

Teettekö yllätysvierailuja tehtaisiinne Thaimaassa?

Auditointimme eivät ole tähän mennessä tuottaneet poikkeamia, joiden perusteella yllätysvierailut olisi katsottu tarpeellisiksi. Vuoden 2016 aikana toteutettiin myös sarja ennalta ilmoittamattomia auditointeja, jotta asiakkaamme ja kuluttajat voivat olla täysin varmoja tuotannon vastuullisuudesta. 

 


Delfiinejä vahingoittamatta

”DolphinSafe” -merkki takaa, että tonnikala on kalastettu delfiinejä vahingoittamatta. Saamme jokaisen tonnikalaerän mukana todistuksen siitä, ettei tonnikalan kalastus ole vahingoittanut delfiinejä. Logo on peräisin Earth Island Institute -nimisen voittoa tavoittelemattoman ympäristöjärjestön alaiselta, merinisäkkäitä suojelevan projektilta.

Projekti ylläpitää kuukausittain päivittyvää listaa vaatimustasoon sitoutuneista tavarantoimittajista ja kalastajista. Orkla Foods ei osta tonnikalaa toimittajilta, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. Lisätietoja ja hyväksyttyjen yritysten lista löytyy täältä (Sweden - Abba Seafood).